Made in L.A.

Çağlar boyunca sorgulanmaktan ve yerine tanımlar ve anlamlar yüklenilmesinden kendini sıyıramamış olan sanat, sanatçıların üzerinde bıraktığı etkileri, görsel,…