Mahmut Aydın

Her heykel, çevresinde üç yüz altmış derece dönebileceğimiz şekilde, hayalî bir duruş noktası ile baş başa bırakır bizi.…

Made in L.A.

Çağlar boyunca sorgulanmaktan ve yerine tanımlar ve anlamlar yüklenilmesinden kendini sıyıramamış olan sanat, sanatçıların üzerinde bıraktığı etkileri, görsel,…